Отримання компенсації за неотримане житлове приміщення
Повна назва

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення.

Зміст пільги

Пільга передбачає право на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення особам з інвалідністю внаслідок війни I-II групи, внутрішньо переміщеним особам, які є учасниками бойових дій, або особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи, а також для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Виплата грошової компенсація за належні для отримання жилі приміщення відбувається шляхом надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Для подання заяви на отримання грошової компенсації необхідно перебувати на квартирному обліку, як особа яка потребує поліпшення житлових умов та включена у списки осіб, які користуються правом першочергового або позачергового одержання жилих приміщень, за місцем проживання відповідно до законодавства, Внутрішньо переміщеним особам додатково перебувати не менш як один рік на обліку в базі даних та бути облікованими, як внутрішньо переміщені особи в базі даних до 24 лютого 2022 року. Грошова компенсація виплачується в порядку черговості відповідно до дати взяття на квартирний облік та з урахуванням категорії одержувача грошової компенсації.

Чим регламентується

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. №719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. №280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України».

Хто має право

1) особи з інвалідністю I-II групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, які перебувають на квартирному обліку.

2) члени сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання (далі - особа, яка загинула (пропала безвісти), померла) статус яким надано відповідно до пунктів 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і які перебувають на квартирному обліку. 

3) внутрішньо переміщені особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні до 1 червня 2018 р. заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, які перебувають на квартирному обліку і не менш як один рік на обліку в базі даних та які були обліковані як внутрішньо переміщені особи в базі даних до 24 лютого 2022 року.

Необхідні документи

 1) Копія документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою - документи, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства;

2) документ, що підтверджує статус;

3) копія довідки про безпосередню участь особи в АТО, забезпеченні її проведення/у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;

4) письмова згода у довільній формі кожного повнолітнього члена сім’ї особи з інвалідністю/внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації;

5) копії документів, що підтверджують родинні стосунки між заявником (та іншими члена сім’ї на яких нараховується грошова компенсація і які разом із заявником перебувають на квартирному обліку) і загиблим (пропавшим безвісти), померлим/ особою з інвалідністю внаслідок війни/ внутрішньо переміщеною особою, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

6) довідки виконавчого комітету районної, міської, районної в місті (у разі її утворення), селищної ради про взяття заявника та членів його сім’ї (для малолітніх (для внутрішьно переміщених осіб малолітніх та неповнолітніх) за наявності) на квартирний облік;

7) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та кожного із членів її сім’ї (для внутрішньо переміщених осіб);

8) акта комісійного обстеження, складеного відповідно до Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 473, та/або відомостей з Реєстру пошкодженого та знищеного майна після початку його впровадження та використання - за наявності у заявника та членів його сім’ї житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, розташованого на підконтрольній Україні території;

9) довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.

Додатково можуть вимагатися:

Копія документа військово-лікарської комісії, в якому визначено причинний зв’язок отриманих захворювань, поранень, контузій і каліцтв (свідоцтва про хворобу, довідки, витягу з протоколу, акта медичного огляду, постанови тощо), - у разі неможливості підтвердження причинного зв’язку поранення, контузії, каліцтва або захворювання з безпосередньою участю в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.


Куди звертатись за оформленням

Заяву про призначення грошової компенсації член сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, особа з інвалідністю або їх законний представник чи уповноважена особа подають в паперовій чи в електронній формі (за наявності технічної можливості) до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за місцем перебування на квартирному обліку.

Строк розгляду

Орган соціального захисту населення протягом десяти робочих днів з дня прийняття заяви про призначення грошової компенсації з усіма необхідними документами вносить до комісії подання про виплату грошової компенсації.

Комісія протягом п’яти робочих днів з дня надходження подання розглядає його по суті і в присутності заявника (його законного представника чи уповноваженої особи), приймає рішення щодо призначення (відмови в призначенні/виплаті) грошової компенсації.

Орган соціального захисту населення, перераховує на спеціальний рахунок заявника, кошти грошової компенсації в розмірі, визначеному у відповідному рішенні комісії, про що повідомляється заявникові письмово не пізніше ніж через три робочих дні з дати переказу коштів грошової компенсації на його спеціальний рахунок.

Підстави для відмови розгляду

Комісія відмовляє заявнику в призначенні грошової компенсації з таких підстав:

1) особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, не належала до осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 101/визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

2) особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, або особа з інвалідністю не брала безпосередню участь в антитерористичній операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та/або у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (відсутні документи, визначені у підпунктах 3 і 4 пункту 8 цього Порядку);

3) член сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, не належить до членів сім’ї осіб, визначених в абзацах дванадцятому - вісімнадцятому статті 101/ в абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

4) особа з інвалідністю не належить до осіб, визначених у пунктах 11-14 частини другої статті 7/визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

5)внутрішньо переміщена особа не брала безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, чи у здійсненні до 1 червня 2018 р. заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

6)скасування дії довідки про облік (за винятком випадків, коли дію довідки, виданої до 24 лютого 2022, скасовано з підстав її переоформлення у зв’язку із зміною фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи, яка перемістилася з території, на якій ведуться бойові дії);

7) внутрішньо переміщена особа облікована вперше в Єдиній інформаційній базі про внутрішньо переміщених осіб після 24 лютого 2022; 

8) заявник не перебуває на квартирному обліку;

9) заявнику вже надавалося житло або вже виплачувалася грошова компенсація як члену сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або як особі з інвалідністю за рахунок бюджетних та благодійних коштів, залучених коштів суб’єктів господарювання, інших джерел, не заборонених законодавством;

10) заявник та члени його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, володіють майновими правами на об’єкти незавершеного житлового будівництва чи правом власності на житлове приміщення, що відповідає нормі жилої площі, визначеної статтею 47 Житлового кодексу України (на кожного члена сім’ї), що розташовані в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, зокрема з моменту введення воєнного стану), або таке нерухоме майно було відчужено протягом п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;

11) подання недостовірних відомостей;

12) наявність обвинувального вироку суду у зв’язку із вчиненням заявником злочину проти України;

13) виплата одноразової грошової допомоги.


Процедура оскарження відмови

Заявник має право оскаржити рішення комісії про відмову в призначенні грошової компенсації до суду.

Корисна інформація

Як розраховується розмір компенсації

Зверніть увагу

ГК = ((13,65 х Nс) – Вп + 35,22 + (10 х Nп)) х Bг х Км + ПЗ,

де Nс - кількість осіб, на яких розраховується грошова компенсація;

Вп - жила площа у житловому приміщенні, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території, яка перебуває у власності заявника (заявника, який перемістився), членів його сім’ї, які включені в розрахунок грошової компенсації (крім житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, на умовах, визначених абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим пункту 14 цього Порядку), зокрема з моменту введення воєнного стану;

Nп - кількість членів сім’ї заявника (заявника, який перемістився), які є особами з інвалідністю або дітьми з інвалідністю і на яких розраховується грошова компенсація з урахуванням додаткових 10 кв. метрів жилої площі на кожного (у тому числі на заявника (заявника, який перемістився);

Вг - опосередкована вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту, в якому заявник (заявник, який перемістився) перебуває на обліку як особа, що потребує поліпшення житлових умов на день звернення за грошовою компенсацією;

Км - коефіцієнт збільшення опосередкованої вартості 1 кв. метра загальної площі житла, визначений в підпункті 5 пункту 18 цього Порядку;}

ПЗ - витрати (гривень), пов’язані з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів), розмір яких не перевищує 3 відсотки розміру грошової компенсації.

Розмір грошової компенсації підлягає перерахунку у зв’язку із зміною складових формули, за якою розраховується грошова компенсація, якщо грошова компенсація не виплачена чи виплачена не у повному обсязі.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
забезпечення; жила площа; поліпшення житлових умов; право; жилою площею; компенсація; гроші; грошове забезпечення; виплати; покращення житлових умов