Ваучер на навчання (підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації) (Державний центр зайнятості)
Повна назва

Подання заявки на отримання ваучера на навчання (підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації)

Зміст пільги

На підставі ваучера здійснюються перепідготовка за робітничою професією; підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю; підготовка на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) та наукового рівня вищої освіти); спеціалізація та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями.

Навчання здійснюється закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на освітню діяльність, за затвердженим Міністерством економіки України переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, і є резидентами.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу.

Рішення про видачу ваучера приймається центром зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання відповідних документів та оформляється наказом.

Центр зайнятості інформує особу, що подала заяву, про прийняте рішення протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Чим регламентовано

Закон України «Про зайнятість населення» (ст.ст.1, 30);

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці» (далі – Порядок);

Наказ Міністерства економіки України від 11.04.2023 № 2040 «Про затвердження Переліку професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер»;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266».

Хто має право

Ветерани війни та члени їх сімей, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».


Необхідні документи

Паспорт громадянина України;

документ про професійну (професійно-технічну) або фахову передвищу, або вищу освіту (дублікати таких документів) чи еДокумент про освіту (за наявності) або документ про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації або документ про визнання професійної кваліфікації;

документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України), який надається у разі відсутності в паспорті громадянина України інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Особи, зазначені в абзаці третьому пункту 1 цього Порядку, пред’являють також трудову книжку (у разі наявності) або дублікат трудової книжки (у разі наявності), або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.


У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній чи відсутності відомостей про трудову діяльність у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також виконання роботи не на умовах трудового договору особою подається довідка про прийняття та звільнення з роботи, видана за місцем роботи чи архівною установою, або цивільно-правовий договір, або інші документи, що підтверджують період зайнятості такої особи.

Для підтвердження страхового стажу за період військової служби подається відповідна довідка, видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, в якому особа перебуває на обліку, або військовою частиною (закладом спеціалізованої освіти військового профілю, військовим навчальним підрозділом закладу вищої освіти тощо), де особа проходила службу (за наявності).

У разі коли трудова книжка зберігається у роботодавця, особа подає її копію, засвідчену роботодавцем.

Особи, зазначені в абзаці четвертому пункту 1 цього Порядку, подають також копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення.

Особи, зазначені в абзаці п’ятому пункту 1 цього Порядку, пред’являють також посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни та подають у разі потреби копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або копію довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, або копію довідки про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Особи, зазначені в абзаці шостому пункту 1 цього Порядку, подають також відомості про номер довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, дату видачі та найменування органу, що її видав.


Особи, зазначені в абзаці сьомому пункту 1 цього Порядку, подають також відомості про встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України з Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Особи, зазначені в абзаці восьмому пункту 1 цього Порядку, подають також копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та за бажанням - індивідуальну програму реабілітації.

Особи, зазначені в абзаці дев’ятому пункту 1 цього Порядку, подають також індивідуальний реабілітаційний план та копію висновку лікарсько-консультативної комісії державного чи комунального закладу охорони здоров’я або довідки військово-лікарської комісії, або довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва).

Куди звертатись за оформленням

Для отримання ваучера заявку можна подати онлайн  https://voucher.dcz.gov.ua/ або особисто звернутися в найближчий центр зайнятості. На вказані електронну адресу та контактний номер телефону надійте повідомлення від кар’єрного радника про подальші кроки.

Підстави для відмови розгляду/надання

Не можуть отримати ваучер особи, які:

- є зареєстрованими безробітними;

- не працюють, але на дату подання заяви для них є підходяща робота;

- проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;

- не мають професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти.

Процедура оскарження відмови

Скарги на рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб служби зайнятості подаються до директора регіонального центру зайнятості, до Державного центру зайнятості, або безпосередньо до Міністерства економіки України, та/або подаються до суду в установленому законом порядку.

Часті питання

На яку суму може надаватися ваучер?

Вартість ваучера не може перевищувати 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Станом на сьогодні - це 26 840 грн. Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то роботодавець або фізична особа доплачує різницю самостійно.


Якщо особа має професійно-технічну освіту, чи може вона отримати ваучер на здобуття вищої освіти? 

Ні, така особа може отримати ваучер на наступному рівні освіти, для неї - це здобуття фахової передвищої освіти.


Якщо особа вже навчається в закладі освіти, чи може вона отримати ваучер для відшкодування вартості/компенсації навчання?

 Ні, це не передбачено. Особа має подати заявку на отримання ваучера на навчання до подання документів у заклад освіти. Крім того, Міністерством економіки України визначено перелік професій, спеціальностей для навчання за якими може бути виданий ваучер (на сьогодні це 123 професії та спеціальності), а заклад освіти повинен мати ліцензію на здійснення такого виду діяльності на рівні професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Хто може отримати ваучер?

- громадяни віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років, до досягнення встановленого законодавством пенсійного віку;


- звільнені зі служби в органах внутрішніх справ, Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, органів цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку зі скороченням штату або за станом здоров’я до досягнення ними пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років;


- звільнені з військової служби, до досягнення ними пенсійного віку та за умови звернення протягом трьох років з дня звільнення;


- внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи;


- особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення;


- особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи;


- особи, які у період воєнного стану в Україні отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення бойових дій, у разі наявності відповідних рекомендацій в індивідуальному реабілітаційному плані, незалежно від встановлення їм інвалідності.

Практичні поради

За консультаціями та роз’ясненнями можна звернутися в найближчий центр зайнятості або до контакт-центру: у Telegram, Facebook Messenger, на «гарячу лінію» за номером: +380 (800) 600 288

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux