Статус учасника бойових дій для добровольців, які брали участь у бойових діях під час АТО
Чим регламентовано

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 «Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни».

Хто має право

Особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в АТО у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною поліцією, Національною гвардією, СБУ та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами (далі - учасники добровольчих формувань). Період, за який учасники добровольчих формувань можуть набути статус учасника бойових дій - не менше 30 календарних днів (за сукупністю) у період з 14.04.2014 по 23.02.2018 (під час проведення АТО).

Процедура оформлення

Учасникам добровольчих формувань необхідно звернутися до Міністерства у справах ветеранів України із заявою та необхідним комплектом документів:

1) поштою за адресою провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001;

2) особисто за адресою каб. № 415, провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001.

Необхідні документи

І варіант

- Заява;

- Оригінал витягу з наказу Антитерористичного центру при СБУ про залучення учасника добровольчого формування до проведення АТО;

https://mva.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/%202%20%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3%20%D0%B7%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%20%D0%90%D0%A2%D0%A6.doc

- Оригінал довідки про участь учасника добровольчого формування в АТО

https://mva.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/3-dovidka-pro-bezp-uchast-1.doc

- Власноруч засвідчена учасником добровольчого формування копія паспорта громадянина України (1-6 сторінки за наявності інформації; сторінки з останнім місцем реєстрації). У разі отримання особою паспорта громадянина України у формі картки надається власноруч засвідчені його копія та копія довідки про реєстрацію місця проживання;

- Власноруч засвідчена учасником добровольчого формування копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів і має відповідну відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки паспорта з такою відміткою);

- Дві фотокартки учасника добровольчого формування 3*4 см.

ІІ варіант

- Заява;

- Не менше трьох оригіналів нотаріально засвідчених свідчень осіб, яким встановлено статус УБД та/або статус особи з інвалідністю внаслідок війни (далі – свідки-військовослужбовці) про факт участі учасника добровольчого формування у виконанні завдань АТО в районах її проведення;

- Засвідчена свідком-військовослужбовцем копія його посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни (для кожного свідчення);

- Засвідчена свідком-військовослужбовцем копія довідки про його безпосередню участь в АТО (для кожного свідчення); https://mva.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/%205%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA.doc

- Власноруч засвідчена учасником добровольчого формування копія паспорта громадянина України (1-6 сторінки за наявності інформації; сторінки з останнім місцем реєстрації). У разі отримання особою паспорта громадянина України у формі картки надається власноруч засвідчені його копія та копія довідки про реєстрацію місця проживання;

- Власноруч засвідчена учасником добровольчого формування копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів і має відповідну відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки паспорта з такою відміткою);

- Дві фотокартки учасника добровольчого формування 3*4 см.

ІІІ варіант 

(для добровольців, які отримали поранення, контузію, каліцтво) 

- Заява;

- Не менше двох оригіналів нотаріально засвідчених свідчень осіб, яким яким встановлено статус УБД та/або статус особи з інвалідністю внаслідок війни (далі – свідки-військовослужбовці) про факт участі учасника добровольчого формування у виконанні завдань АТО в районах її проведення; https://mva.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/4-svidchennya-1.docx

- Засвідчена свідком-військовослужбовцем копія його посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни (для кожного свідчення);

- Засвідчена свідком-військовослужбовцем копія довідки про його безпосередню участь в АТО (для кожного свідчення); https://mva.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/%205%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA.doc

- Власноруч засвідчені учасником добровольчого формування копії медичних документів про отримання ним поранення, контузії, каліцтва при участі в АТО;

- Власноруч засвідчена учасником добровольчого формування копія паспорта громадянина України (1-6 сторінки за наявності інформації; сторінки з останнім місцем реєстрації). У разі отримання особою паспорта громадянина України у формі картки надається власноруч засвідчені його копія та копія довідки про реєстрацію місця проживання;

- Власноруч засвідчена учасником добровольчого формування копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів і має відповідну відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки паспорта з такою відміткою);

- Дві фотокартки учасника добровольчого формування 3*4 см.

ІV варіант

(у разі якщо після повторного огляду медико – соціальної експертною комісією відмовлено у встановленні інвалідності внаслідок війни)

- Заява;

- Власноруч засвідчена учасником добровольчого формування копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

- Оригінал витягу з наказу Антитерористичного центру при СБУ про залучення учасника добровольчого формування до проведення АТО;

https://mva.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/%202%20%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3%20%D0%B7%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%20%D0%90%D0%A2%D0%A6.doc

- Власноруч засвідчена учасником добровольчого формування копія паспорта громадянина України (1-6 сторінки за наявності інформації; сторінки з останнім місцем реєстрації). У разі отримання особою паспорта громадянина України у формі картки надається власноруч засвідчені його копія та копія довідки про реєстрацію місця проживання;

- Власноруч засвідчена учасником добровольчого формування копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів і має відповідну відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки паспорта з такою відміткою);

- Дві фотокартки учасника добровольчого формування 3*4 см.

Куди звертатись

Учасникам добровольчих формувань необхідно звернутися до Міністерства у справах ветеранів України із заявою та необхідним комплектом документів:

1) поштою за адресою провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001;

2) особисто за адресою каб. № 415, провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001.

Строк розгляду

Міжвідомча комісія розглядає документи та в разі потреби уточнює інформацію про осіб, стосовно яких вони подані (надсилає необхідні запити тощо), заслуховує пояснення таких осіб, свідків, представників державних органів та в місячний строк з дня надходження документів (уточненої інформації) приймає рішення про надання (відмову в наданні) статусу учасника бойових дій, про що інформує осіб, які звернулися до міжвідомчої комісії.

Підстави для відмови надання статусу

Відсутність необхідних документів та їх недостовірність є підставою для відмови в наданні зазначеного статусу особи.

Також статус учасника бойових дій не можуть отримати:

- працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції;

- особи, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення АТО (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність).

Підстави для позбавлення статусу

Міжвідомча комісія позбавляє статусу УБД у разі:

- наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в АТО чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

- виявлення факту подання недостовірної інформації про участь в АТО чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх проведення або подання недостовірних даних про особу;

- подання особою заяви про позбавлення її статусу учасника бойових дій.

Рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій приймають ті комісії, які його надавали, або їх правонаступники.

Підставою для позбавлення міжвідомчою комісією статусу учасника бойових є:

- копія обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в АТО/ООС, що надійшов від органів прокуратури, органів або установ виконання покарань, а також від інших осіб, установ або органів у випадках, передбачених законом, на розгляд комісії або міжвідомчої комісії для прийняття відповідного рішення;

- документи державних органів, військових частин (органів, підрозділів) або підприємств, установ та організацій, матеріали службових перевірок та інші документи, що встановлюють факт подання недостовірної інформації про участь особи в АТО/ООС, у забезпеченні їх проведення або подання недостовірних даних про неї, надіслані ними на розгляд комісії або міжвідомчої комісії для прийняття відповідного рішення;

- заява особи про позбавлення її статусу УБД із зазначенням причини, надіслана нею на розгляд комісії або міжвідомчої комісії.

Міжвідомча комісія в місячний строк із дня надходження документів приймає рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій. Рішення міжвідомчої комісії може бути оскаржене у судовому порядку.

Міжвідомча комісія надсилає особі, стосовно якої прийнято рішення про позбавлення її статусу учасника бойових дій, або видає їй письмове повідомлення із зазначенням причин такого рішення і роз’ясненням порядку його оскарження. Посвідчення учасника бойових дій вилучається або визнається недійсним.

Міжвідомча комісія інформують у місячний строк із дня прийняття відповідного рішення Мінветеранів та структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за місцем перебування пільговика на обліку про позбавлення статусу учасника бойових дій, за формою, визначеною в додатку до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 5, ст. 177).

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux